Hoeveelheid ingezameld elektro-afval steeg met een vijfde

Bron: Metro

Goed nieuws voor het milieu: vorig jaar werd 20% meer elektro-afval ingezameld dan het jaar voordien. Dat meldt minister van Leefmilieu Joke Schauvliege, die zich daartoe baseert op cijfers van Recupel. Ondanks dit positieve signaal vanuit deze vzw die de inzameling en verwerking van afgedankte elektro-toestellen organiseert, is er helaas nog altijd ruimte tot verbetering.

15.741 ton elektro-afval

In 2016 werd in totaal bijna 8,7 miljoen ingezamelde apparaten (omgerekend 15.741 ton aan elektro-afval) ingezameld door Recupel, ten opzichte van 5,9 miljoen apparaten (13.120 ton) in 2015. Dit betekent een stijging van 2.621 ton, of afgerond 20%, wat een positief stemmend resultaat is. De Vlaming lijkt meer bewust van de mogelijkheden en het belang de afgedankte elektronische apparaten in te laten zamelen. Er was ook een stijging bij het aantal inzamelpunten: waren er in 2015 nog 914 plaatsen om afgedankte elektronica binnen te brengen, in 2016 waren dit er reeds 1.204. In maart 2017 groeide dit aantal naar 1.224 inleverpunten. De gegevens blijken uit het antwoord van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege op een schriftelijke vraag van Open Vld-politica Gwenny De Vroe.

Strengere regels

Dit alles ligt in lijn met de verstrengde inzameldoelstellingen die Europa oplegt. De Europese richtlijn rond afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA-richtlijn) vereist een inzamelpercentage van 45% sinds 2016. Die ambitieuze richtlijn zal Vlaanderen volgens Schauvliege halen. Volgens Recupel blijkt echter dat de Belg jaarlijks nog 1,53 kilogram aan elektronisch afval in de gewone huisvuilzak gooit. Het gaat dan vaak om klein elektro zoals scheerapparaten, sporthorloges en fietscomputers.

In 2019 zal de richtlijn overigens het inzamelpercentage verhoogd worden 65 procent.