Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
• jouw e-mailadres, als je boodschappen/vragen plaatst op deze website
• jouw e-mailadres, als je dit aan ons communiceert
• alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt:
• om de inhoud van onze website te verbeteren
• als jij dit expliciet hebt aangegeven, voor marketingdoeleinden

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van jouw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek):
• om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen je toevoegt aan jouw boodschappenlijst
• om informatie te registreren die eigen is aan jou, zoals de webpagina’s die jij geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
• om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van jouw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neem jij contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:
• Per email: info@fiyo.be
• Per telefoon: 078-483989

Over communicatie per e-mail
Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kun jij contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Wil je je afmelden voor de nieuwsbrief? Klik dan op de link 'uitschrijven' in de laatste nieuwsbrief van Fiyo.be.

Over communicatie per telefoon
Als jij ons jouw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met jou opnemen als dit nodig is om jou te informeren over de bestellingen die jij online geplaatst hebt. Overeenkomstig de Europese en nationale wetgevingen die van toepassing zijn op de Algemene Voorwaarden, kun jij jouw contactgegevens wijzigen door in te loggen op onze website en naar de rubriek “Account onderhoud” te gaan. Daar kun jij jouw adresgegevens wijzigen. Als jij vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

Privacy Policy Fiyo.be
Jouw persoonsgegevens worden opgenomen in de bestanden van Fiyo.be. Die gegevens worden door Fiyo.verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze commerciële activiteiten. Jij hebt op elk ogenblik het recht op inzage, correctie of schrapping van deze gegevens. Je kan je daarvoor wenden tot Fiyo.be. (Wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 11/12/1998).

(1) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en de nationale wetgeving ter omzetting van deze richtlijn (de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonl ijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de Nederlandse wet van 6 juli 2000 houdende de regels inzake de bescherming van de persoonsgegevens en de Luxemburgse wet van 2 august 2002 betreffende de bescherming van de personen ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

Verschillende toepassingen

Fiyo maakt gebruik van verschillende toepassingen om zo je verblijf op onze webshop zo goed en veilig mogelijk te maken. Denk hierbij aan ERP, logistiek, analyse en klant- & financieringsapplicaties. Alle persoonlijke registraties zijn gebaseerd op een van de volgende principes:

  • Noodzakelijk om een overeenkomst na te komen
  • Noodzakelijk voor de vervulling van een algemeen belang
  • Betrokkene heeft toestemming gegeven

Wij registreren de volgende persoonlijke gegevens:
Telefoonnummer, E-mailadres, Naam, Adresgegevens, IP adres, BTW nummer, Betaalwijze

Verder maken wij gebruik van de volgende cookies:

Eigen cookies
Cookie naam: frontend, session

Google Analytics
Cookie naam: __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmt, _ga, _gid

Livechat
Cookie naam: main_window_timestamp, main_window_timestamp_1, main_window_timestamp_2, notification[status_ping], __livechat_lastvisit, __livechat

Cloudflare
Cookie naam: cfid

Google Tagmanager
Cookie naam: _dc_gtm

Visual website optimizer
Cookie naam: _vwo_uuid_v2, _vis_opt_s, _vis_opt_test_cookie, _vwo_uuid, _vwo_ds

Bing
Cookie naam: _uetsid, MUID

Yandex Metrica
Cookie naam: _ym_metrika_enabled, _ym_uid, _ym_metrika_enabled_47205990, _ym_visorc_47205990, _ym_isad

VE-interactive

"Wij maken gebruik van de diensten van Ve Interactive Benelux (Postjesweg 1, 1057DT Amsterdam, hierna "Ve" genoemd). Ve verzamelt persoonlijke gegevens van gebruikers die onze websites bezoeken. Voor dit doel gebruikt Ve cookies en andere vergelijkbare technologieën. Gedetailleerde informatie over de technologieën die Ve gebruikt is beschikbaar in het cookiebeleid van Ve. Een lijst van de doeleinden waarvoor Ve persoonlijke gegevens verzamelt, wordt vermeld in het privacybeleid van Ve. In het algemeen verzamelt Ve via het gebruik van cookies persoonlijke gegevens van gebruikers, in het bijzonder contactinformatie en gedragsgegevens. Ve gebruikt deze persoonlijke informatie om conclusies te trekken over de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker en om de internetervaring van de gebruiker te personaliseren, bijvoorbeeld door gepersonaliseerde aanbiedingen weer te geven bij websitebezoeken door gebruikers of door de website van de adverteerder te personaliseren voor de gebruiker en gepersonaliseerde advertenties weer te geven bij het bezoeken van websites van adverteerders of websites van derden. Ve en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verzameling van persoonlijke gegevens volgens art. 26 GDPR. Details zijn te vinden in het privacybeleid van Ve.

Eindgebruikers kunnen voorkomen dat hun persoonlijke gegevens door Ve op verschillende manieren worden verwerkt. De beschikbare opties voor het voorkomen van gegevensverwerking zijn opgenomen in het privacybeleid van Ve, waaronder het gebruik van de opt-outknop.