Privacy policy Onderdelenstore.be


Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
• uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
• uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
• alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt:
• om de inhoud van onze website te verbeteren
• indien u dit expliciet heeft aangegeven, voor marketingdoeleinden

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek):
• om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst
• om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
• om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
• Per email: [email protected]
• Per telefoon: 078-483989

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief? Klik dan op de link 'uitschrijven' in de laatste nieuwsbrief van Fiyo.be.

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt. Overeenkomstig de Europese en nationale wetgevingen die van toepassing zijn op de Algemene Voorwaarden, kunt u uw contactgegevens wijzigen door in te loggen op onze website en naar de rubriek “Account onderhoud” te gaan. Daar kunt u uw adresgegevens wijzigen. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

Privacy Policy Fiyo.be
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de bestanden van Fiyo.be. Die gegevens worden door Fiyo.verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze commerciële activiteiten. U hebt op elk ogenblik het recht op inzage, correctie of schrapping van deze gegevens. U kan zich daarvoor wenden tot Fiyo.be. (Wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 11/12/1998).

(1) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en de nationale wetgeving ter omzetting van deze richtlijn (de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonl ijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de Nederlandse wet van 6 juli 2000 houdende de regels inzake de bescherming van de persoonsgegevens en de Luxemburgse wet van 2 august 2002 betreffende de bescherming van de personen ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).